Category Archives: තේරවිලි

මුඛ නිරිදුන් ගේ සප්ත නියෝගය මෙන්න ! – Here it is !

උත්සහ කළ සියලු දෙනාට ම ස්තුතියි!, මෙන්න නිවැරදි පිළිතුරු.

(1) දිරවණ පුතා – ජීර්ණ පුත් ~ පූර්නජිත් 

(2) සප්ත නියෝගය – සත් අණ ~ අත්සන

(3) ගන්න කැකුලිය – ගං කෙල්ල ~ කෙංගල්ල

(4) වායු අදහස් – වා මත ~ මාවත

(5) බිම්මල් රැකවල් – හතු මුර ~ මුතුහර

(6) මුඛ නිරිඳු – කට රජු ~ රටකජු

Advertisements

සප්ත නියෝගය කුමක්ද ? – මුඛ නිරිඳු කවුද ? – Try this

කාලෙකින් බැරි වුණා තුන්තේරවිලි ටිකක් පාඨක මිතුරන් සමඟ බෙදාහදා ගන්න. හොඳයි උත්සාහ කරල බලන්න.

(1) දිරවණ පුතා

(2) සප්ත නියෝගය

(3) ගන්න කැකුලිය

(4) වායු අදහස්

(5) බිම්මල් රැකවල්

(6) මුඛ නිරිඳු

 

මෙහි ප්‍රහේලිකා ප්‍රවර්ගයේ තවත් තුන්තේරවිලි ඇති. කලින් උත්සාහ කරල නැත් නම් බලන්න ඇරැයුම් කරනවා.

“වාත වැඩේ” හෙලිවෙයි ! – it was revealed

වාත වැඩේ කුමක් ද යන්න රාජ් විසින් සාර්ථකව හෙලිදරව් කරනු ලැබුවා.මේ ඒ සියලු තුන් තේරවිලි වල විසඳුම්.

1.නොයෙක් පලතුරු = නොයෙක් නම් නන්, පලතුරු නම් පල

නන්පල ~ පන්නල

(කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙන් ම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේද මෙනමින් ගමක් ඇත)

2.දණ්ඩේ යන්න = දණ්ඩේ නම් පොල්ලෙ, යන්න නම් පල,

පොල්ලෙපල ~ පල්ලෙපොල

(මාලලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  පිහිටි ගමකි)

3.පුෂ්ප පැතිරුණු රෙද්ද = පුෂ්ප නම් මල, පැතිරුණු නම් පතල, රෙද්ද නම් සලුව

මලපතලසලුව ~ සලපතලමලුව

(පැතලි ගල් අතුරා සකස් කරන ලද මලුව යන්නයි)

4.වාත වැඩේ = වාත නම් සුලං, වැඩේ නම් කාරිය,

සුලංකාරිය ~ කලංසූරිය

(ප්‍රවීන නලු අමරසිරි කලංසූරිය එහෙම දන්නවා නේ?)

5.කැලේ දිහාව = කැලේ නම් වල, දිහාව නම් පැත්ත, 

වලපැත්ත ~ පැලවත්ත

(අගනුවරට නුදුරු පැලවත්ත රාජ්‍ය ආයතන විශාල ගණනක් පිහිටි නගරයක්)

6.සුලං රඹ පුෂ්පය = සුලං නම් වා, රඹ නම් කෙහෙල්, පුෂ්පය නම් මල

වාකෙහෙල්මල ~ මාකෙහෙල්වල

(කඩුගන්නාවට නුදුරු ගමකි – පුද්ගල නාමයක් ද වෙයි)

7.ගව භාගය = ගව නම් ගොං, භාගය නම් අඩ

ගොංඅඩ ~ අංගොඩ

(කොළඹ ට නුදුරු අංගොඩ ප්‍රසිද්ධ වන්නේ මානසික රෝහල නිසයි)

8.ඔහු පුෂ්ප ඇස = ඔහු නම් ඌ, පුෂ්ප නම් මල්, ඇස නම් නයන

ඌමල් නයන ~ නාමල් උයන

(දඹුල්ල ආසන්නයේ පිහිටි නාමල් උයන දැන් රක්ෂිතයක්,ලොක උරුමයක්)

9.මලු හයිය ඇඳ = මලු නම් උර, හයිය නම් සවි, ඇඳ නම් සයන

උරසවිසයන ~ සරසවි උයන

(දුම්රියපොල පෙම්වතුන් ගෙ සරසවි උයන කියනවා නේ)

තවත් නැවුම් අත්දැකීමක් සමගින් හමුවෙමු!

මොකක්ද මේ “වාත වැඩේ” ? ~ Try to solve this

තවත් අලුත් තුන් තේරවිලි කීපයක් දයාබර පාඨක මිතුරන් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා.බලන්න විසඳන්න හැකිද කියල.

1.නොයෙක් පලතුරු

2.දණ්ඩේ යන්න

3.පුෂ්ප පැතිරුණු රෙද්ද

4.වාත වැඩේ

5.කැලේ දිහාව

6.සුලං රඹ පුෂ්පය

7.ගව භාගය

8.ඔහු පුෂ්ප ඇස

9.මලු හයිය ඇඳ

විසඳීමේ සම අවස්ථා සියලු පාඨකයන්ට හිමිකළ යුතු බැවින් ප්‍රතිචාර පළ කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

තුන් තේරවිලි වල විසඳුම මෙන්න – See the answers

මෙයට පෙර පල කළ තුන් තේරවිලි නවයේ නිවැරදි විසදුම් මෙන්න.මින් හතරක් රාජ් ද තුනක් කතන්දර කාරයා ද නිවැරදිව විසඳා තිබුණා.

1.සප්ත ස්ථාන = සප්ත නම් හත්, ස්ථාන නම් පොල

හත් පොල ~ පොත් හල

2.වෙරි පත්‍රය = වෙරි නම් මත්, පත්‍රය නම් කොළේ

මත්කොලේ ~ කොත්මලේ

(ගැමුණු කුමාරයා කලක් ජීවත් වූ ඓතිහාසික කොත්මලේ පුරවරය කවුරුත් දන්නවා නේ)

3.අඳුන් පුස්ථක බාගය = අඳුන් නම් කලු, පුස්ථක නම් පොත, බාගය නම් අඩ

කලුපොතඅඩ ~ අලුපොතකඩ

(මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර නගරයට 3-4 Km  දුරින් පිහිටි ගමකි)

4.ගව පත්‍ර = ගව නම් වහු, පත්‍ර නම් කොළ

වහුකොල ~ කොහුවල

(කොලඹ ට නුදුරුව පිහිටි කොහුවල දන්නවානේ)

5.කුඹුරු ශාක ස්ථානය = කුඹුරු නම් වෙල්, ශාක නම් ගහ, ස්ථානය නම් පොල

වෙල්ගහපොල ~ පොල්ගහවෙල

(ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය හා උතුරු දුම්රිය මාර්ගය බෙදෙන සන්ධිය කුරුනෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පොල්ගහවෙල නේ)

6.වනස්පති බටහිර = වනස්පති නම් නුග, බටහිර නම් අවර

නුගඅවර ~ අගනුවර

7.කැලෑ පහණ = කැලෑ නම් වල්, පහන නම් ගල

වල්ගල ~ ගල්වල

(මෙනමින් ගමක් කොළඹ ද ඇත, වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශ වල ද ඇත)

8.මත් පුණ්‍යය = මත් නම් වෙරි, පුණ්‍යය නම් පින

වෙරිපින ~ පිරිවෙණ

9.කර්ණ පැලෑටිය =කර්ණ නම් කන්, පැලෑටිය නම් පැලය

කන්පැලය ~ පැන්කලය

ප.ලි.දැන් විවේකයට තුන්තේරවිලි විසඳුවා ඇති වගේද?වෙනත් අලුත් ඉසව්වකට යමුද?

මෙන්න තවත් තුන් තේරවිලි – Here again !

මෙතෙක් මේඝය සිනමාශාලාවේ තිරගත වූ රතු පසට නල ජලය ප්‍රදර්ශනයෙන් ඉවත් කිරීමට පරිපාලනය තීරණය කරනවා.ඒ අලුත් නිර්මාණයකට අවස්ථාව දිය යුතු නිසාත්,සාමාන්‍ය පරිදි ප්‍රේක්ශක පිරිසක් අතරට රතු පසට නල ජලය ගොස් ඇති නිසාත් (මීට වඩා ප්‍රේක්ශක පිරිසක් අතරට එය නොයන බවට උපකල්පනය කරන නිසාත්) .රතු පසට නල ජලය අවශ්‍ය ම නම් නරඹන්න පුලුවන් හරියට සිනමාශාලාවක එක් දර්ශන වාරයක් පමණක් වෙනත් සිනමා පටයක් පෙන්වනවා වගේ.(චිත්‍රපට ශාලාවක සහ බ්ලොගයක පොඩි පොඩි සමාන කම් දැක්ක නිසයි මෙහෙම ලියුවේ.සමාන කම් වගේ ම ඒ දෙකේ වෙනස්කම් බහුලයි-මේ ගැන වෙනම ම පෝස්ට් එකක් ලියන්න හිතයි).

මෙන්න අද සිට තිරගත වන විනෝදාත්මක කෙටි නිර්මාණය,තුන් තේරවිලි කීපයක්.කලින් තරගත වූ තුන්තේරවිලි 1සහ2 හිම මීළඟ පියවරයි මේ.උත්සාහ කර බලන්න.විසඳීම සඳහා හැමෝටම සම අවස්ථාවක් දිය යුතු බැවින් අදත් ප්‍රතිචාර පල කිරීම තාවකාලිකව නතර කරණු ලබනවා.

1.සප්ත ස්ථාන

2.වෙරි පත්‍රය

3.අඳුන් පුස්ථක බාගය

4.ගව පත්‍ර

5.කුඹුරු ශාක ස්ථානය

6.වනස්පති බටහිර

7.කැලෑ පහණ

8.මත් පුණ්‍යය

9.කර්ණ පැලෑටිය

 

[අලුත් පොස්ටුවක් පල කර ඇති නමුත් තුන් තේරවිලි වල නිවැරදි විසඳුම් ඉක්මනින් පල කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.කිසිවෙකු මෙතෙක් සියල්ල නිවැරදිව විසඳා නැත.]

තුන්තේරවිලි දහයේ විසඳුම් මෙන්න – Here the answers

කලින් පෝසුට්වක ඉදිරිපත් කළ තුන් තේරවිලි දහයේ විසඳුම් මෙන්න.මෙයින් 6ක් රවි සහෝදරයා නිවැරදිව විසඳා තිබුණා.

1.තියුණු පුෂ්ප යහන = තියුණු නම් උල්, පුෂ්ප නම් මල්, යහන නම් සයන.

උල් මල් සයන ~ සල්මල් උයන

(බස්නාහිර පලාතේ පිහිටි ගමකි, 164 මාර්ගයේ බස් යන්නේ එහෙට තමයි)

2.සම් ඇඟ = සම් නම් හං, ඇඟ නම් ගත.

හංගත ~ ගංහත

(මහනුවර දිසිත්‍රික්කයේ ගම්පොල,ගෙලිඔය ට කිට්ටුව පිහිටි ගමකි)

3.ලතා උදුරා = ලතා නම් වැල්, උදුරා නම් පැහැර.

වැල් පැහැර ~ පැල්වැහැර

(බණ්ඩාරවෙල ට කිට්ටුව පිහිටි ගමකි)

4.වාත බට = වාත නම් වා, බට නම් නල.

වානල ~ නාවල

(කවුරුත් දන්නවා නේ 176 බස් එක යන්නේ ඔය පාරේ තමා,අන්නාසි තියෙනව කියලත් කියන්නේ!)

5.කඳු රජිඳා = කඳු නම් ගිරි, රජිඳා නම් රාජය.

ගිරිරාජය ~ රාජගිරිය

(රාජගිරිය නොදන්නේ නවුද?, මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය තියෙන්නෙත් එහෙ තමයි)

6.පුණ්‍ය කැමැත්ත = පුණ්‍ය නම් පිං, කැමැත්ත නම් අටිය.

පිං අටිය ~ අංපිටිය

(අං පිටිය යනු අං ඇදීමේ ක්‍රීඩාව සිදු කළ පිට්ටනියයි.මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ “අම්පිටිය” නමින් ගමක් ද පිහිටා ඇත)

7.රූප දෙවියන් = රූප නම් රුව, දෙවියන් නම් ඉඳු.

රුවඉඳු ~ ඉඳුරුව

(අලුත්ගම ආසන්නයේ බස්නාහිර-දකුණ පලිත් සීමාවේ පිහිටි ගමකි)

8.වධක සීමාව = වධක නම් ගහල, සීමාව නම් ඉම.

ගහලඉම ~ ඉහලගම

(ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙනමින් ගමක් ඇත)

9.සප්ත ආලය = සප්ත නම් සත්, ආලය නම් පෙම.

සත්පෙම~ පෙත්සම

(ලීල් ගුණසේකර මහතා ගේ කෙටි කතාව ද, ෆ්‍රෙඩී සිල්වා ගයන ගීයක් ද මතක්වේ)

10.පිහාටු ශාලාව = පිහාටු නම් පිල්, ශාලාව නම් සල.

පිල්සල~ සල්පිල

(මේ කේතුමතී පුරයේ සල්පිල් වල ඇත දෙවියෝ)

තව තුන්තේරවිලි කීපයක් කෙටුම්පත් කරල තියෙනවා.අලුත් පෝස්ටුවකින් ඒවා ඉදිරිපත් වෙනු ඇත.

මෙහි පල කළ තේරවිලි වල දෝශ සහගත තැන් රවි සහ කතන්දර විසින් පෙන්වා දුන් පසු ඒවා ඉරකින් කපා දමා ඇත.ඒ පිලිඹදව ඇතිවූ අපහසුතාව ගැන කණගාටුයි !

තුන් තේරවිලි දහයක් – Can you solve this ?

මා නිර්මාණය කළ තුන්තේරවිලි කීපයක් කලින් ලිපියක පල කළා.ඊට පාඨක සහෘදයන්ගෙන් හොද ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණ නිසා එවැනිම කෙටි ලිපියක් යලි පල කරන්න හිතුවා.

මෙහි තේරවිලි සියල්ලමත්  මවිසින් ම නිර්මාණය කළ ඒවා.(වෙනත් තැනක මවිසින් දැක නෑ).

කලින් ලිපියේදී රවි සහෝදරයා යෝජනා කළ පරිදි, මෙවර පාඨක ප්‍රතිචාර පලකිරීම නතර කළා සියලු පාඨකයන්ට තේරවිලි විසඳන්න අවස්ථාව දීම සඳහා.

නිවැරදි විසඳුම් සහ ඔබේ ප්‍රතිචාර ඉක්මනින් ම පල කරනවා.

බලන්න ඔබටත් විසඳන්න හැකි ද කියා.

1.තියුණු පුෂ්ප යහන

2.සම් ඇඟ

3.ලතා උදුරා

4.වාත බට

5.කඳු රජිඳා

6.පුණ්‍ය කැමැත්ත

7.රූප දෙවියන්

8.වධක සීමාව

9.සප්ත ආලය

10.පිහාටු ශාලාව

තුන් තේරවිලි කීපයක් – (Breaking the silent)

මාසයක් තිස්සේ බ්ලොග් එක පාලුවට යන එක වලක්වන්නයි මේ හුදු විනෝදාත්මක කෙටිම සටහන තබන්නේ.

තුන් තේරවිලි තියන්නේ අතීතයේ සිට අප ජන ජීවිතය හා බද්ධ ව පැවති ජන සංස්කෘතිකාංගයක්. බලන්න පහත තුන්තේරවිලි විසඳන්න පුලුවන්  ද කියල. විසඳුම් ලඟදීම පලකරන්නම්.

මේඝ සප්ත

ඔහු බට

කුඹුරේ පහණ

යන්න තුවාලය

පස දමන

පැදුරු ගස

නාපු බෑගය

ඔහු ක්‍රියාවේ

ඔබ මිය ගියේ