තුන්තේරවිලි දහයේ විසඳුම් මෙන්න – Here the answers

කලින් පෝසුට්වක ඉදිරිපත් කළ තුන් තේරවිලි දහයේ විසඳුම් මෙන්න.මෙයින් 6ක් රවි සහෝදරයා නිවැරදිව විසඳා තිබුණා.

1.තියුණු පුෂ්ප යහන = තියුණු නම් උල්, පුෂ්ප නම් මල්, යහන නම් සයන.

උල් මල් සයන ~ සල්මල් උයන

(බස්නාහිර පලාතේ පිහිටි ගමකි, 164 මාර්ගයේ බස් යන්නේ එහෙට තමයි)

2.සම් ඇඟ = සම් නම් හං, ඇඟ නම් ගත.

හංගත ~ ගංහත

(මහනුවර දිසිත්‍රික්කයේ ගම්පොල,ගෙලිඔය ට කිට්ටුව පිහිටි ගමකි)

3.ලතා උදුරා = ලතා නම් වැල්, උදුරා නම් පැහැර.

වැල් පැහැර ~ පැල්වැහැර

(බණ්ඩාරවෙල ට කිට්ටුව පිහිටි ගමකි)

4.වාත බට = වාත නම් වා, බට නම් නල.

වානල ~ නාවල

(කවුරුත් දන්නවා නේ 176 බස් එක යන්නේ ඔය පාරේ තමා,අන්නාසි තියෙනව කියලත් කියන්නේ!)

5.කඳු රජිඳා = කඳු නම් ගිරි, රජිඳා නම් රාජය.

ගිරිරාජය ~ රාජගිරිය

(රාජගිරිය නොදන්නේ නවුද?, මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය තියෙන්නෙත් එහෙ තමයි)

6.පුණ්‍ය කැමැත්ත = පුණ්‍ය නම් පිං, කැමැත්ත නම් අටිය.

පිං අටිය ~ අංපිටිය

(අං පිටිය යනු අං ඇදීමේ ක්‍රීඩාව සිදු කළ පිට්ටනියයි.මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ “අම්පිටිය” නමින් ගමක් ද පිහිටා ඇත)

7.රූප දෙවියන් = රූප නම් රුව, දෙවියන් නම් ඉඳු.

රුවඉඳු ~ ඉඳුරුව

(අලුත්ගම ආසන්නයේ බස්නාහිර-දකුණ පලිත් සීමාවේ පිහිටි ගමකි)

8.වධක සීමාව = වධක නම් ගහල, සීමාව නම් ඉම.

ගහලඉම ~ ඉහලගම

(ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙනමින් ගමක් ඇත)

9.සප්ත ආලය = සප්ත නම් සත්, ආලය නම් පෙම.

සත්පෙම~ පෙත්සම

(ලීල් ගුණසේකර මහතා ගේ කෙටි කතාව ද, ෆ්‍රෙඩී සිල්වා ගයන ගීයක් ද මතක්වේ)

10.පිහාටු ශාලාව = පිහාටු නම් පිල්, ශාලාව නම් සල.

පිල්සල~ සල්පිල

(මේ කේතුමතී පුරයේ සල්පිල් වල ඇත දෙවියෝ)

තව තුන්තේරවිලි කීපයක් කෙටුම්පත් කරල තියෙනවා.අලුත් පෝස්ටුවකින් ඒවා ඉදිරිපත් වෙනු ඇත.

මෙහි පල කළ තේරවිලි වල දෝශ සහගත තැන් රවි සහ කතන්දර විසින් පෙන්වා දුන් පසු ඒවා ඉරකින් කපා දමා ඇත.ඒ පිලිඹදව ඇතිවූ අපහසුතාව ගැන කණගාටුයි !

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 01/08/2013, in තේරවිලි. Bookmark the permalink. 6 Comments.

 1. ජයශ්‍රී..මේකෙ නම් මට පේන විදිහට අක්‍රමිකතා කීපයක් තියෙනව බොලේ… 🙂

  5.කඳු රජිඳා = කඳු නම් ගිරි, රජිඳා නම් රාජය.

  ගිරිරාජය ~ රාජගිරිය

  රජිඳා කිව්වම රජ, නරනිඳු, රජු, නිරිඳු නැත්නම් රාජයා කියල කියන්න පුලුවන්. ඒත් බොලේ රාජය කියල කොහෙත්ම ගන්න බැහැ 😦

  අනික ඔබේ විසඳුමේ ගිරි රාජය කියන එක පද පෙරළියෙන් කොහොමද රාජ ගිරිය වෙන්නෙ? ගිරි රාජය = රරි ගීජය

  7.රූප දෙවියන් = රූප නම් රුව, දෙවියන් නම් ඉඳු.

  රුවඉඳු ~ ඉඳුරුව

  දෙවියන් කිව්වම ඉඳු වෙන්නෙ කොහොමද බොලේ?..ඉඳු කියන්නෙ ඉන්ද්‍ර නැත්නම් සක්‍රයා..දෙයියන්ගෙ රජ්ජුරුවො…

  අනික රුව ඉඳු පද පෙරලියත් වැරදියි..රුව ඉඳු = ඉව රුඳු වෙන්න ඕන

  • හ්ම් ඇත්ත.මම පිළිගන්නවා.හැකි විදියට ඒ තේරවිලි ඉවත් කළා.ස්තුතියි!
   ඊලඟ එකේ නම් වරද්දන්නේ නෑ 🙂

 2. පහත තේරවිලි අවසාන පියවරේ දී නොපිට පෙරලා ඇති ආකාරය වැරදියි.
  5.කඳු රජිඳා = කඳු නම් ගිරි, රජිඳා නම් රාජය.
  වැරදි = ගිරිරාජය ~ රාජගිරිය
  නිවැරදි = ගිරිරාජය = රරගීජය

  7.රූප දෙවියන් = රූප නම් රුව, දෙවියන් නම් ඉඳු.
  වැරදි = රුවඉඳු ~ ඉඳුරුව
  නිවැරදි = රුව ඉඳු ඉවරුඳු

  මෙහි දැක්වෙන අංපිටිය යනු ඒ ගමේ සැබෑ නම නොවේ.
  6.පුණ්‍ය කැමැත්ත = පුණ්‍ය නම් පිං, කැමැත්ත නම් අටිය.
  පිං අටිය ~ අංපිටිය
  නිවැරදි නම අම්පිටිය වේ.

  • හ්ම්.5,7 ගැන ඔබ කියන දේ මම පිළිගන්නවා.හැකි විදියට ඒ තේරවිලි ඉවත් කළා.ස්තුතියි!
   6න් ඇත්තටම මම අදහස් කළේ අං ඇදීමේ ක්‍රීඩාව කළ පිට්ටනිය හෙවත් “අංපිටිය“ තමයි.
   (මේ නම තිබ්බ ගම පසු කළෙක උච්චාරන පහසුවට අම්පිටිය බවට පත්වන්නට ඇති)

 3. //තව තුන්තේරවිලි කීපයක් කෙටුම්පත් කරල තියෙනවා.අලුත් පෝස්ටුවකින් ඒවා ඉදිරිපත් වෙනු ඇත.//

  වඳින්නම් එපා.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: