මේඝය බ්ලොග් ප්‍රහේලිකා (3) – විසඳුම

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 25/05/2012, in හරස්පද ප්‍රහේලිකා. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. ```Outsider```

    මෙදා සැරේ උත්සාහයක් දරන්නවත් බැරි වුණා මිත්‍රයා රාජකාරි නිසා. දේශපාලන ලිපි විතරයි එහෙන් මෙහෙන් හරි තැනින් තැන කියෙව්වෙ ඇබ්බැහියට වගේ..

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: