ආලෝකෝ උදපාදී

 

තිලෝගුරු සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ උතුම් වු තෙමඟුල සමරන මේ වෙසක් පුන් පෝදා,

බුදුන් දෙසූ ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගයේ යමින් කෙලෙස් ගනඳුර දුරලා සසර කතරින් එතෙර වීමට

අදිටන් කරගනිමු. 

සේයාරුව උපුටාගත්තේ මූණුපොතෙනි.අයිතිකරු එහිම දක්වා ඇත.

 

Advertisements

Posted on 05/05/2012, in කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: