අලුත් අවුරුදු සුභපැතුම්

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 13/04/2012, in කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. ඔබටත් ඔබ පවුලේ සැමටත් ලංකාවාසී සැමටත් සුභ නව වසරක් වේවා!

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: