2012 නව වසරට සුභ පැතුම් !

හද තුල තෙරපි හැම යහපත් සිතුම්                     පැතුම්

ඉටුවන දිනක් නම් එදිනේ  සැවොම                   දිනුම්

එවන් දවස් පමණක් ඇති වසර                         නැවුම්

වේවා ඔබට යන්නයි මා පතන                          පැතුම්

 

——————මේ නව අවුරුදු සුභ පැතුම් ජයශ්‍රී ගෙන්——————

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 31/12/2011, in කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. උඹටත් සුභ නව වසරක් !

  2. ලැබුවාවූ “ක්‍රිස්තු” වර්ෂ 2012 ඔබටත් සුභවේවා!

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: