වරදට දඬුවම!

දෙන්නෙමි ගිනස් පොතෙහි නුබෙ නම                            ලියවා

කියමින් අපේ මැතිඳා රට                                        රැවටෙව්වා

වරදට පසුව ඉහලම දඬුවම                                           ලැබුවා

උපදෙස් කමක් දී ඉහලක                                       වැජබෙව්වා

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 21/12/2011, in කාලීන, කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. ලැබෙයිද…?

  2. මොකැයි වුනේ ,මම දන්නේ නැ සීන් එක

    • ලංකාවේ ගිනස් වාර්තා නියෝජිතය විදියට බොරුවට රඟපාපු අහවලාට අධ්‍යාපන අමත්‍යංශයේ උබදේශක තනතුරක් දීල.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: