පුද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වැටුපට විකල්ප යෝජනා මෙන්න !

පුද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වැටුපට  විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කරණ ලෙස කම්කරු ඇමතිවරයා විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් කර කර තිබිණි.මේඝය, විරුද්ධ පක්ෂයට (හෝ ආණ්ඩු පක්ෂයට) සම්බන්ධයක් නැති වූවද ඇමතිතුමාට ද විපක්ෂයට ද බලාගැනීමට විකල්ප යෝජනා මෙසේ ඉදිරිපත් කරයි.

1.විශ්‍රාම වැටුපේ මූල්‍යයමය විටිනාකම වැඩිකළ යුතුය.

අවසන් වරට ලැබූ සමස්ථ වැටුපෙන් 80%-90% ක ප්‍රතිශතයක් වත් ගෙවියයුතුය.

2.අරමුදලේ රජයේ දායකත්වය (රුපියල් බිලියනය) ඉහල නැංවිය යුතුයි.

විශාම වැටුප් අරම්දලට රජයේ දායකත්වය වන රුපියල් බිලියනයක මුදල ප්‍රමාණවත් නැති බැවින් එය ප්‍රමාණවත් මුදලක් දක්වා ඉහල නැංවිය යුතුයි.

3.මහ බැංකු පොලී අනුපාතයට සමාන ස්ථාවර පොලී මුදලක් ගෙවිය යුතුයි.

EPF  අරමුදලට මෙන් මීට ද පොලියක් ගෙවිය යුතුයයි යෝජනා කෙරේ.අරමුදලේ  මුදල් රජය විසින් අයෝජනයේ යොදවා, එයින් ලාභ ලැබුවද අලාභ ලැබුව ද මෙම පොලිය පුතිලාභීයාට ගෙවිය යුතුය.

4.සේවකයා ගේ සේවාකාලය මත ප්‍රතිලාභ අඩු නොකළයුතුය.

වසර 10 ට අඩු සේවා කාලයක් ඇති සේවකයන්ට ද තම අරමුදලෙන් 100% අදාල පොලිය සමග ගෙවිය යුතුය.(වත්මන් යෝජනාව 60% ක් ගෙවීමටය)

6.විශ්‍රාම වයස 60 නොව 55 කළයුතුය.

7.විශ්‍රාමිකයා මිය යනතුරු ද ඉන් අනතුරුව බිරිදට ද (නැතහොත් වයස නොසලකා දරුවකුට ද) ප්‍රතිලාභ ලැබිය යුතුය.

මෙම සංශෝධන ක්‍රයාත්මකවේ නම් දෑතම ඔසවා මෙම යෝජනාවට සහය දීමට මෙරට වැඩකරන ජනතාව සූදානම් බවට මේඝයට කිසිම සැකයක් නෑ .

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 25/05/2011, in කාලීන, මතවාද. Bookmark the permalink. 1 Comment.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: