වෙසක් පැතුම

තිලෝගුරු සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ උතුම් වූ තෙමගුල සිහිකරණ මේ වෙසක් සමයේදී, උන්වහන්සේ දෙසූ මග යමින් ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැන දී මෝහාන්ධකාරය දුරු කොට සසර කතරින් එතෙරවීමට අදිටන් කරගනිමු.

“සබ්බපාපස්ස අකරනං – කුසලස්ස උපසම්පදා

සචිත්ත පරියෝ දපනං – ඒතං බුද්ධාන සාසනං”

“පවින් වැලකීමද, කුසලයෙහි යෙදීම ද, ඉදුරන් දමනය කරගැනීම ද බුදුන්වහණ්සේ ගේ අනුශාසනාව වේ”

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 16/05/2011, in කාලීන, කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. thats right.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: