මේ නව වසරෙ සැමටම කිරි ඉතිරේවා !

සතුටු සිනා මල් දස අත සුපිපේවා

දුක් සෝ සුසුම් නොපෙනෙන දුර පාවේවා

සිත රැදි යහ පැතුම් දින දින ඉටුවේවා

මේ නව වසරෙ සැමටම කිරි ඉතිරේවා


 


– මේ නව අවුරුදු සුභ පැතුම් ජයශ්‍රී ගෙන්
Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 13/04/2011, in කාලීන, කෙටිම සටහන්. Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. ලැබුවා වූ අළුත් අවුරුද්ද ඔබටත් (“ජයශ්‍රී”) රට වැසි සියල්ලන්ටත් බලාපොරොත්තු සඵල වන සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා.

 2. ලියවෙන ගෙතෙන කියවෙන හැම අකුරකම
  ලොකු බලයක් ඇතිය ඒ ගැන සැකය කිම
  බ්ලොග් කියවන ලියන හැමටම ලබන මෙම
  නව අවුරුද්ද ජයවේවා පතමි මම

  දාහක් හමාරක් තව ලිපි ලියවේවා
  කියවන අයගෙ ඇස් ඒ දෙස යොමුවේවා
  සැමටම එයින් හද තුල තුටු ඇතිවේවා
  සිංහල වියුණු අවකාශය බැබලේවා!

  -කතන්දරකාරයා

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: